Phát triển con người

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Để Coastal Living Land trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Công ty hướng tới suốt thời gian qua.

Chính vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng làm việc và đóng góp vào sự phát triển của Coastal Living Land và của mỗi cá nhân. Từ lãnh đạo của Công ty đến toàn thể nhân viên cam kết cùng xây dựng Coastal Living Land trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chính sách lương thưởng tại Coastal Living Land đều theo chuẩn cao của thị trường, có sự tư vấn so sánh của công ty chuyên nghiệp, cạnh tranh về mọi phương diện, bao gồm: lương, các khoản thưởng ngắn hạn và/hay dài hạn, các phụ cấp bổ sung cho lương.

Công ty luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho nhân viên như Chương trình bảo hiểm y tế cao cấp mở rộng cho nhân viên và người nhà, chính sách khuyến học cho con em CBNV, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi…

Vị trí tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn